LINEA RESPIRATORIA - ALVEOTEROL

 • Acción terapéutica: Antibiótico de uso inhalatorio
 • Principio activo: Tobramicina
 • Presentación: 300 mg/5ml amp. p/neb. x 28 y 56
 • PAMI
 • IOMA
 • Apross
 • OSEP

PRODUCTOS VINCULADOS PARA LA MISMA INDICACIÓN

 • ALVEOXINA

  Colistimetato sódico
  Antibiótico de uso inhalatorio