LÍNEA CLÍNICA - LUPAN DÉRMICO

  • Acción terapéutica: Protector dérmico
  • Principio activo: Glicéridos Mixtos
  • Presentación: Pomada x 50 g
  • PAMI: 50%

PRODUCTOS VINCULADOS