PSICOTRÓPICOS - TENCILAN

  • Acciçon terapéutica Ansiolitico
  • Principio activo Clorazepan dipotásico
  • Presentación 5 y 10 mg comp, x50
  • PAMI
  • Medicamentos de Primer Nivel